badania biegłości

Nietypowy kalkulator

Dodano

Jeden z wcześniejszych wpisów był na temat PTCenter – naszego panelu do obsługi badań biegłości. Wpis ten można znaleźć klikając tu. Można również własnoręcznie sprawdzić jak to mniej więcej działa odwiedzając stronę: http://demo.badaniabieglosci.pl/

Pod tym adresem znajduje się wersja demonstracyjna, która nie wymaga rejestracji – jako login należy wpisać demo, jako hasło również demo. Czytaj całość »

Krótko o różnych wskaźnikach oceny stosowanych w porównaniach międzylaboratoryjnych/badaniach biegłości

Dodano Updated on

Podstawowy powód dla którego laboratoria biorą udział w badaniach biegłości to spełnienie wymogów jednostki akredytującej (w Polsce PCA) – o tym już pisałem tu: http://blog.badaniabieglosci.pl/2017/02/06/wymogi-pca-obowiazek-udzialu-w-badaniach-bieglosci/. Jednak cele porównań międzylaboratoryjnych mogą być bardzo różne i należą do nich m.in.:

 • ocena zdolności laboratoriów do prowadzenia określonych badań,
 • identyfikacja problemów związanych z danym badaniem,
 • ustalenie porównywalności różnych metod badawczych,
 • identyfikacja różnic między laboratoriami,
 • ocena cech charakterystycznych metody badawczej,
 • certyfikacja materiałów odniesienia.

Czytaj całość »

PTCenter część 1

Dodano Updated on

PTCenter to platforma obsługująca badania biegłości, która powstała jako efekt wieloletniego doświadczenia w organizacji programów PT. Jej podstawowym zadaniem jest ułatwienie komunikacji z uczestnikami zgłaszającymi swój udział w wybranych rundach badań biegłości. Platforma umożliwia m.in.:

 • szybki podgląd dostępnych programów i rund,
 • elektroniczne zgłoszenie udziału w wybranych rundach,
 • łatwą komunikację z organizatorem na każdym etapie,
 • raportowanie wyników badań bezpośrednio do platformy,
 • pobranie końcowego sprawozdania.

Dużą zaletą korzystania z platformy jest fakt, że uczestnik dostaje elektroniczne potwierdzenie każdej wykonanej operacji. System ma wbudowane zaawansowane narzędzia zapewniające pełną anonimowość użytkowników. Tworzony był przy ścisłej współpracy z osobami zajmującymi się na co dzień organizacją badań biegłości, dzięki czemu jest intuicyjny w obsłudze i bardzo przejrzysty w użytkowaniu. Czytaj całość »

Badania biegłości – wskaźnik piaskowy

Dodano Updated on

Zapraszamy do udziału w pierwszej rundzie tegorocznych badań biegłości 1/CONS/17 – kruszywo – zawartość drobnych cząstek – badania wskaźnika piaskowego.

Termin rozsyłania próbek do uczestników: 14 lutego 2017

Wymogi PCA – obowiązek udziału w badaniach biegłości

Dodano Updated on

Uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC) oraz programach badania biegłości (PT) jest jednym z najważniejszych narzędzi potwierdzenia kompetencji oraz warunkiem koniecznym do uzyskania i utrzymania akredytacji laboratorium.

Z czego to wynika? Poniżej przegląd dokumentów, które nakładają na laboratoria taki wymóg.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025

Podstawowy dokument odniesienia dla laboratoriów badawczych (i wzorcujących) – PN-EN ISO/IEC 17025 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zawiera rozdział (5.9) dotyczący zapewnienia jakości wyników badania i wzorcowania. Norma zobowiązuje laboratoria do posiadania procedur sterowania jakością a wśród narzędzi temu służących znalazły się:

 • regularne korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia i/lub wewnętrzne nadzorowanie jakości z wykorzystaniem wtórnych materiałów odniesienia,
 • udział w programach porównań międzylaboratoryjnych lub programach badania biegłości,
 • powtarzanie badań lub wzorcowań z wykorzystaniem tych samych lub innych metod,
 • powtórne badanie lub wzorcowanie przechowywanych obiektów,
 • korelację wyników dotyczących różnych właściwości obiektu.

  Czytaj całość »