badania laboratoryjne

Przygotowanie próbek do badań cz. 1 – mineralizacja mokra

Dodano Updated on

Przygotowanie próbek jest etapem niezwykle ważnym w całej procedurze analitycznej i jak każdy etap niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędu. 

W zależności od rodzaju badanej matrycy  przygotowanie próbki może obejmować m.in.:

  • sączenie,
  • mielenie, homogenizację,
  • ekstrakcję,
  • mineralizację (rozkład).

W części I zostaną przybliżone zagadnienia związane z procesami mineralizacji ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji mokrej w systemach otwartych i zamkniętych.  Czytaj całość »