ICP

ICP-OES 5100 SVDV Agilent Technologies

Dodano Updated on

 

Obsługa urządzenia

Technika atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej – ICP-OES (ang. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) stanowi standardowa metodę umożliwiającą szybką analizę wielopierwiastkową. Do atomizacji i wzbudzenia wykorzystuje się fale radiowe o wysokiej częstotliwości, które umożliwiają wytworzenie plazmy o wysokiej temperaturze (ok. 10000K). Dzięki niej związki chemiczne rozpadają się do atomów, a następnie ulegają wzbudzeniu, po czym plazma emituje pochłoniętą energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego, charakterystycznego dla danego pierwiastka.

Dziś kilka słów na temat sprzętu, który mamy okazję używać od początku 2015 roku – ICP-OES Agilent Technologies 5100 SVDV, umożliwiający oznaczanie wielu pierwiastków w jednej analizie w szerokim zakresie stężeń od 1 µg/l do 1 g/l. Tabela 1 pokazuje sytuację w naszym laboratorium 🙂 Do czego używamy tego sprzętu można sprawdzić tu: AB 1010  Czytaj całość »